Web Analytics
  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 381

    Em gái của bạn thân ty hồng xinh đẹp

    Em gái của bạn thân ty hồng xinh đẹp, bàn với vợ dự định xây một tiệm sửa xe nhỏ gần quận lỵ và thuê thêm hai thợ. Cô chủ đồng ý ngay khi tôi nói và nói rằng trong tương lai, tôi sẽ phụ trách những việc này, và tôi sẽ lấy tiền từ nhà nếu cần. Hai tháng sau, ga ra mới được xây dựng, tôi chuyển hết ga sang gara mới, bổ sung thêm một số thiết bị mới và thông báo cho khách hàng cũ từng người một. Vì những khách hàng cũ đó đã sửa xe ở tiệm sửa xe của chúng tôi lâu.

    Xem thêm