Web Analytics
  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 4.3K

    Đổi vợ nhờ nhóm cướp cuồng dâm

    Đổi vợ nhờ nhóm cướp cuồng dâm, anh đã đặc biệt chỉ thị cho cấp dưới của mình, nếu có ai đến khiếu nại, hãy trực tiếp đến gặp tổng tư lệnh, Haza. Sau đó, Aiwa đến Hadza một mình. Kể từ khi Aiwa mở rộng sức mạnh của tướng quân, Hadza càng thêm biết ơn và kính trọng Aiwa. Khi thấy Aiwa đến, anh không chỉ đón tiếp anh ta một cách nhã nhặn với cấp trên mà còn thể hiện sự tôn trọng cao nhất mà một cấp dưới dành cho cấp trên của mình. “Tôi không biết bạn có lời khuyên gì khi đến.

    Xem thêm