Web Analytics
  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 108

    Buồn vì chuyện gia đình em nữ nhân viên được sếp Tây tiếp cận an ủi

    Buồn vì chuyện gia đình em nữ nhân viên được sếp Tây tiếp cận an ủi, miệng tôi và nói: “Tôi mừng vì đội quân nhỏ của tôi đã trưởng thành, nhưng tôi sợ rằng đội quân nhỏ của tôi sẽ rời bỏ tôi, và rằng đội quân nhỏ của tôi sẽ bị thu hút bởi những người phụ nữ khác., DASD-574 đã yêu những người phụ nữ khác. … ngươi và chủ nhân của ngươi … Ta luôn luôn vô thức nghĩ đến ngươi, lúc đó trong lòng rất kích động, cho nên … cho nên ta phản ứng rất tốt, nhưng sư phụ ngươi sẽ chết sớm. ” vòng tay cô ấy qua vai tôi.

    Xem thêm